Дебата: „Приватност, информирање, и јавниот интерес: Правото на приватност наспроти правото на јавноста да знае“
 
 
Дебата „Медиумите во Македонија: заштитници на јавноста или заложници на политичките интереси“
 
 

 

 
(Дебата) Судовите: чувари на јавниот интерес или на поединечни интереси
 

 

 

 
Конференција „Деконструирање на концептот на јавен интерес во Република Македонија: (зло)употреба во име на граѓаните“
Забелешка: (Конференцијата почнува од 39мин.)    
 

 


Прес конференција за промоција на проектот „Изразување на јавниот интерес: зголемување на моќта на медиумите и граѓаните во штитењето на јавните политики во Македонија“
 

Социјални медиуми

 
Поддржано од:       Имплементирано од:       Проект: