fbpx
 • Ни недостасува еколошко образование

  Ни недостасува еколошко образование

  Кирил Арсовски Пржо, биолог Повеќе
 • Дефекти на руралната политика во Македонија

  Дефекти на руралната политика во Македонија

  проф. д-р Јорде Јаќимовски Повеќе
 • Македонското членство во ЕУ – меѓу желбите и можностите

  Македонското членство во ЕУ – меѓу желбите и можностите

  м-р Ана Блажеска Повеќе
 • 1
 • 2
 • 3
 • Блог
 • Влог
 • Поткаст
 • Алатки

За да се спречи постапување на поединецот против општото добро, ќе треба да има рамки за воспоставување на комуникација и координација на одлуките меѓу автономните возила (АВ).

Марк Еспосито, Теренс Це, Џошуа Ентсмингер и Аурели Жан

Регуларноста на овие претседателски избори е позначајно прашање од прашањето кој ќе победи на изборите. Време е Македонија да спроведе такви избори на кои ќе победи кандидатот кој нема да биде оспоруван од никого, кој нема да биде нарекуван „граѓанин“.

проф. д-р Светомир Шкариќ

Демонизирањето на Исламот и неговото постојано поврзување со тероризмот е загрижувачка појава во светот, а и на Балканот. Тоа е политички тренд во последните години и во најразвиените демократски земји.

Самет Шабани
Ни недостасува еколошко образование
Перкс: Квалитетното родителство во раното детство е гарантирана инвестиција и за детето и за општеството
Скопскиот Медицински факултет остана без професорите од детската каридохирургија
И децата страдаат од депресија
Активистите против рудникот Иловица најавуваат протести додека „Еуромакс“ не се повлече
И Скопје и Софија стигнаа до критичната точка - граѓаните сакаат квалитетни урбанистички планови
What is a Blog?
How to Start a Blog - The Beginner's Guide to Successful Blogging
How to Write and Create Great Blog Content

Блогови

 • Македонија
 • Регион
 • Project Syndicate
 • MK
 • SQ
 • CNR/SR/BS
Земјоделството сè уште е единствен извор на приходи, кој не може да го одржи микросистемот и разновидните потреби на селската популација, големината на земјишниот посед се намалува, опаѓа виталната моќ на семејните фарми, недоволен број на задруги/кооперативи, недоволна пазарна инфраструктура во служба на земјоделците, поразителни резултати во средствата насочени кон инвестициите на инфраструктурата за подобрување на квалитетот на руралните средини.
Bujqësia ende është një burim i vetëm i të hyrave, i cili nuk mund ta mbajë mikrosistemin dhe nevojat e ndryshme të popullsisë fshatare, madhësia e pronësisë së tokës zvogëlohet, bie fuqia vitale e fermave familjare, numri i kooperativave është i pamjaftueshëm, infrastruktura e tregut në shërbim të bujqve është e pamjaftueshme, rezultatet sa u përket mjeteve të caktuara për investime në infrastrukturë për përmirësimin e cilësisë në mjediset rurale janë dëshpëruese.
Zadnja iskrićenja u međunarodnom poretku prave nejasnu agendu za euroatlanske integracije regiona, koja pretstavlja neophodno potrebni uslov za dugoročnu stabilnost Zapadnog Balkana. Bez obzira što u poslednje vreme su manifestovani poyitivni ynaci, kako što je rešavanje spora oko imena Makedonije, ipak ne znači da je prevaziđen grč u kome se nalazi region.